Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Fri 05/22/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Canton, Canton SportsPlex 4:00p 4:50p  >Elite> Elite U15 - Half Skills Elite U14   LM 
6:00p 6:50p  >Elite> Elite U18 Half Skills    LM 
6:00p 6:50p  >Red - Tier 1> Tier 1 U16- Half  Skills Elite U16-Half   LM 
7:10p 8:00p  >Elite> Elite Pee Wee Minor Skills Tier 1 Pee Wee Minor   LM 
7:10p 8:00p  >Elite> Elite Pee Wee Major Skills Tier 1 Pee Wee Major   LM 
8:10p 9:00p  >Elite> Elite Bantam Minor Skills Tier 1 Bantam Minor   LM 
8:10p 9:00p  >Red - Tier 1> Tier 1 U14 Full Season Skills    LM